Hälleforsnäs

Hälleforsnäs

 

Kommunens tredje största ort med ca 1 700 invånare. Orten har sitt ursprung i vattenkraft och järnhantering .Trots att gjuteriverksamheten idag bara är en skärva av vad det en gång varit är Hälleforsnäs en livskraftig ort. 

Sedan brukets avveckling har lokalerna sanerats och renoverats och används idag som teater, konstnärsby, museum, galleri, turistbyrå och försäljningslokaler för kläder och inredning. I den unika Kolhusteatern spelas ofta teater och här ordnas både vernissager och utställningar. Vid bruket ligger även Sveriges förnämsta exempel på herrgård som är uppförd i nygotisk stil. Intill ligger den vackra Brukssjön som under sommaren är en populär badplats.

I Hälleforsnäs består serviceutbudet bland annat av låg-, mellan- och högstadieskola, dag- och fritidshem, bibliotek, livsmedelsbutik, post,  matservering . Här finns goda kommunikationer med tåg, ett rikt föreningsliv, till exempel en museiförening, musikförening och teaterförening.

I våra fastigheter finns bl.a. Tandläkare och Distrikssköterskemottagning.

 

 

Lediga objekt i Hälleforsnäs just nu

Torsgatan 1 A, HÄLLEFORSNÄS
Webbplats utvecklad av Trinax AB